Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Đao
kunai 55 vk 8 full 8 1 mon7 full tbs
Server: 2
100.000 đ
Phái: Cung
cung 51 vk 8 ful 10 soi tl 3
Server: 2
100.000 đ
Phái: Đao
tieu 53 vk 9 do 8 9 tbs
Server: 2
100.000 đ
Phái: Cung
cung 69 vk 12 tl 4 7 mon 12 con lai 8 full tbs
Server: 2
350.000 đ
Phái: Kunai
kunai 53 vk 8 do 8 9
Server: 2
100.000 đ
Phái: Cung
cung 59 vk 8 do 8 9 max sach
Server: 2
120.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50 vk 9 do 8 9
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 51 vk 10 5mon 8 5 mon 7
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 54 (trungnom) vk5x+ 10 con lai 8 9 10 có sói
Server: 2
110.000 đ