Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Kunai
kunai 74 vk 10 đồ 4 món 10 còn lai 8 9
Server: 3
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 63 vk 11 đồ 8 9 10 4 sách
Server: 2
120.000 đ
Phái: Kunai
kunai 52 vk 12 7 món + 11 còn lai 8 9 có 2 sach
Server: 2
170.000 đ
Phái: Đao
đao 53 vk 8 đồ ful 8
Server: 2
100.000 đ
Phái: Đao
kunai 59 vk 8do ful 8 9 có sói
Server: 2
100.000 đ
Phái: Cung
cung 50 vk 8 đồ 8 9 10 có sói
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 vk 11 2 mon 12 con lai 9 10
Server: 2
120.000 đ
Phái: Cung
cung 69 vk 12 tl 5 do ful 12
Server: 2
450.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59 vk 10 do 89 ful tbs
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 80 vk 12 8 mon 12 2 mon 8
Server: 2
400.000 đ
Phái: Đao
dao 68 vk 10 do 9 10 4 sach
Server: 2
120.000 đ
Phái: Kunai
kunai 49 vk 9 do 8 9 10
Server: 2
100.000 đ
Phái: Cung
cung 77 vk 12 7 mon 12 con lai 89 10 sv4
Server: 4
300.000 đ
Phái: Kunai
kunai 47 vk 10 do 7 8
Server: 2
100.000 đ
Phái: Cung
cung 51 vk 8do 8 9
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 72 vk 11 do 10 11
Server: 2
130.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 51 vk 8 do 8 9
Server: 2
100.000 đ
Phái: Đao
dao 50 vk 10 do 8 9 10
Server: 2
120.000 đ
Phái: Cung
cung 49 vk 10 1 mon 12 con lai 8 9 10
Server: 2
110.000 đ
Phái: Cung
cung 50 vk 11 do 8 9 full tbs 1 sach
Server: 2
130.000 đ