Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Quạt
quat 60 full 12
Server: 2
650.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 6 mon 14 ko kill
Server: 2
800.000 đ
Phái: Cung
cung 79 vk 16 full 14 tbs tl 6 6 6 6
Server: 1
3.000.000 đ
Phái: Quạt
quat 59 có mắt 3 tbs tl 1 9 7 5 còn 280lg và 85 vé
Server: 1
700.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 16 có 1 viên 5 1 viên 4 tbs tl 9 9 9 9 phân thân tiêu 72 vk 12max sách bánh
Server: 2
10.700.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 12
Server: 4
400.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 12 full 14 xieu xe 5 sao tl 1 4 3 7 có kil 10x phân thân tiêu
Server: 2
1.300.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 vk 14 đồ 12 14 có kil 10x
Server: 2
1.100.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 14 5 món 14 còn lại 12 sói 5 sao tl 1 2 5 5
Server: 2
850.000 đ
Phái: Cung
cung 79 vk 12 tl 6 còn lại full 13 sói 2 sao tl 2 2 4 4
Server: 1
570.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 vk 12 3 món 12 còn lại 8
Server: 2
300.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 12 9 món 14 đồ 9x xe 5 sao tl 1 7 3 4 có kil 10x
Server: 2
1.250.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 vk 12 full 12 1 món 8 sói 3 sao
Server: 2
500.000 đ
Phái: Cung
cung 53 vk 12 đồ 7 8 lỗi sw
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 vk 14 đồ 12 14 tl 6 5
Server: 5
1.300.000 đ
Phái: Quạt
quat 99 vk 13 đồ 13 14 còn 100tr yên
Server: 2
800.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 129 vk 15 tl 6 đồ 12 14 sói 5 sao tl 6 6 6 6 có kil 10x còn 380 tr yên phân thân quạt
Server: 2
1.550.000 đ
Phái: Kunai
kunai 78 vk 12 tl 4 yori tl 4 găng tay 15 đồ 9 10 xieu xe 4 sao tl 1 4 4 0 tộc trưởng gt cấp 4
Server: 1
600.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 đồ 12 3 món 8 còn 410 tr yên
Server: 2
700.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 76 full 12 full tl 5 6 sói 5 sao tl 9 9 9 9 có 8 sách 10 bánh còn 240tr yên
Server: 5
1.100.000 đ