Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Tiêu
tiêu 69 vk 12 2 món 12 còn lại 10 đồ mcs sói tl 5 6 6 6 max sách còn 850k xu
Server: 2
350.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 129 vk 15 tl 6 đồ 12 14 sói 5 sao tl 6 6 6 6 có kil 10x còn 380 tr yên phân thân quạt
Server: 2
1.550.000 đ
Phái: Kunai
kunai 78 vk 12 tl 4 yori tl 4 găng tay 15 đồ 9 10 xieu xe 4 sao tl 1 4 4 0 tộc trưởng gt cấp 4
Server: 1
600.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầy tl 5 găng tay tl 7 áo tl 1 yori tl 5 đồ f 14 1 món 12 xieu xe 5 sao tl 2 3 3 có kil 10x phần thân quat 83 đồ 8 còn 170tr yên
Server: 4
1.500.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 đồ 12 3 món 8 còn 410 tr yên
Server: 2
700.000 đ
Phái: Đao
đao 71 vk 12 2 món 12 còn lại 89 có 32tr yên
Server: 2
200.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 76 full 12 full tl 5 6 sói 5 sao tl 9 9 9 9 có 8 sách 10 bánh còn 240tr yên
Server: 5
1.100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 86 vk 12 3 món 12 còn lại 8
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 86 vk 12 4 món 12 còn lại 8 sói tl 2 2 2 3
Server: 2
320.000 đ
Phái: Kunai
kunai 79 vk 12 đồ full 12 13 có 8 sách đồ theo lv
Server: 1
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 71 vk 11 đồ 7 8 có sói 5 sách
Server: 2
140.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 vk 14 tl 6 bùa tl 4 giầy tl 4 găng tay tl 6 yori tl 6 đồ 12 14 15 xieu xe 5 sao tl 3 6 5 4 max sách 4 bánh phân thân tiêu 68 vk 12 full8 có sói 5 sao
Server: 3
1.550.000 đ
Phái: Tiêu
tiêu 47 vk 10 đồ 8 9 có sói full tbs
Server: 2
140.000 đ
Phái: Kunai
kunai 73 full 8 9 còn 109tr yên
Server: 5
170.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 80 vk 13 tl 5 găng tay tl 2 4 món 12 còn lại 8 9 sói 5 sao tl 1 5 0 6 có 130tr yên và 8 sách
Server: 2
400.000 đ
Phái: Cung
cung 40 vk 10 full 8 tbs tl 1 1 2 có 8 sách 10tr yên
Server: 2
150.000 đ
Phái: Kunai
kunai vk 10 đồ 8 9 10 sói tl 2 2 0 0
Server: 2
120.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 vk 12 full 12 2 món 8 găng tl 5 yori tl 5 xieu xe 5 sao tl 2 3 4 4
Server: 1
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 59
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 vk 10 đồ 8 9 10
Server: 2
120.000 đ