Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Quạt
quat 103 vk 15 có kil 10x
Server: 2
700.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 12
Server: 4
400.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 12 full 14 xieu xe 5 sao tl 1 4 3 7 có kil 10x phân thân tiêu
Server: 2
1.300.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 vk 14 đồ 12 14 có kil 10x
Server: 2
1.100.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 14 5 món 14 còn lại 12 sói 5 sao tl 1 2 5 5
Server: 2
850.000 đ
Phái: Cung
cung 79 vk 12 tl 6 còn lại full 13 sói 2 sao tl 2 2 4 4
Server: 1
570.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 103 vk 12 tl 6 8 món 12 sói tl 3 3 3 5 có kil 10x
Server: 2
750.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 vk 12 3 món 12 còn lại 8
Server: 2
300.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 12 9 món 14 đồ 9x xe 5 sao tl 1 7 3 4 có kil 10x
Server: 2
1.250.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 vk 12 full 12 1 món 8 sói 3 sao
Server: 2
500.000 đ
Phái: Cung
cung 53 vk 12 đồ 7 8 lỗi sw
Server: 2
100.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 8 món 14 2 món + 16 sói 5 sao tl 3 5 0 5 xieu xe 5 sao tl 4 4 4 5 có kil 10x phân thân tiêu 65 vk 11 f8 còn 174tr yên
Server: 2
2.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 vk 14 đồ 12 14 tl 6 5
Server: 5
1.300.000 đ
Phái: Quạt
quat 99 vk 13 đồ 13 14 còn 100tr yên
Server: 2
800.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 129 vk 15 tl 6 đồ 12 14 sói 5 sao tl 6 6 6 6 có kil 10x còn 380 tr yên phân thân quạt
Server: 2
1.550.000 đ
Phái: Kunai
kunai 78 vk 12 tl 4 yori tl 4 găng tay 15 đồ 9 10 xieu xe 4 sao tl 1 4 4 0 tộc trưởng gt cấp 4
Server: 1
600.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầy tl 5 găng tay tl 7 áo tl 1 yori tl 5 đồ f 14 1 món 12 xieu xe 5 sao tl 2 3 3 có kil 10x phần thân quat 83 đồ 8 còn 170tr yên
Server: 4
1.500.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 đồ 12 3 món 8 còn 410 tr yên
Server: 2
700.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 76 full 12 full tl 5 6 sói 5 sao tl 9 9 9 9 có 8 sách 10 bánh còn 240tr yên
Server: 5
1.100.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 86 vk 12 4 món 12 còn lại 8 sói tl 2 2 2 3
Server: 2
320.000 đ