Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Quạt
quat 130 vk 14 đồ 12 14 có kil 10x
Server: 2
1.100.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 14 5 món 14 còn lại 12 sói 5 sao tl 1 2 5 5
Server: 2
850.000 đ
Phái: Quạt
quat 67 vk 12 full 12
Server: 4
400.000 đ
Phái: Quạt
quat 71 vk 12 3 món 12 có mắt 2
Server: 2
300.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 14 5 món 14 sói 5 sao tl 2 2 4 4
Server: 2
900.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 16 sói tl 9 9 9 9 còn 18trxu vs 2k lượng 4v ngọc 4 1 viên ngọc 5
Server: 4
13.000.000 đ
Phái: Cung
cung 79 vk 12 tl 6 còn lại full 13 sói 2 sao tl 2 2 4 4
Server: 1
570.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 103 vk 12 tl 6 8 món 12 sói tl 3 3 3 5 có kil 10x
Server: 2
750.000 đ
Phái: Đao
đao 60 vk 6x + 12 4 món 14 còn lại 12 đồ theo lv tbs tl 4 4 3 0
Server: 2
500.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 vk 12 3 món 12 còn lại 8
Server: 2
300.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 12 9 món 14 đồ 9x xe 5 sao tl 1 7 3 4 có kil 10x
Server: 2
1.250.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 vk 12 full 12 1 món 8 sói 3 sao
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 69 vk 12 đồ 9 10
Server: 1
150.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 full 10
Server: 2
120.000 đ
Phái: Cung
cung 53 vk 12 đồ 7 8 lỗi sw
Server: 2
100.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 7 món + 16 còn lại 14 15 sói 5 sao tl 4 6 6 6 phân thân tiêu 85 ngọc full 1
Server: 2
6.500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 115 vk 14 tl 7 găng tay tl 7 quần tl 4 bùa tl 6 bội tl 6 2 món 16 còn lại 14 15 1 món 12 xieu xe 5 sao tl 5 5 6 7 phân thân tiêu 77 vk 12 full 12 14 có xiêu xe 5 sao có mắt 3
Server: 2
2.800.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 8 món 14 2 món + 16 sói 5 sao tl 3 5 0 5 xieu xe 5 sao tl 4 4 4 5 có kil 10x phân thân tiêu 65 vk 11 f8 còn 174tr yên
Server: 2
2.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 vk 14 đồ 12 14 tl 6 5
Server: 5
1.300.000 đ
Phái: Quạt
quat 99 vk 13 đồ 13 14 còn 100tr yên
Server: 2
800.000 đ