Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Quạt
quat 98 full 14 xe 5 sao
Server: 2
1.150.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 7 món + 16 còn lại 14 15 sói 5 sao tl 4 6 6 6 phân thân tiêu 85 ngọc full 1
Server: 2
5.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 98 vk 15 full 14 mắt 2 xe 5 sao
Server: 2
1.780.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50
Server: 2
420.000 đ
Phái: Kunai
kunai 115 vk 14 2 món 16 pt 77 full 12
Server: 2
2.570.000 đ
Phái: Đao
đao 69 full 15 1 món 14 sói 5 sao còn 3990lg
Server: 2
2.850.000 đ
Phái: Kunai
kunai 44 vk 12 tl 6
Server: 1
300.000 đ
Phái: Cung
cung 59 vk 12 5 mon 12
Server: 1
420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 tbs 14 33
Server: 4
1.420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 full 14 xe 5 sao
Server: 2
2.100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 79 vk 14 8 món 14 sói 5 sao
Server: 1
1.280.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 vk 14
Server: 4
420.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 60
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 vk 16 full 14 sói 5 sao tl 6666
Server: 4
3.400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 67
Server: 2
430.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 79
Server: 2
500.000 đ
Phái: Đao
đao 130 vk 16 găng 16 còn lại 14 sói 5 sao tl 6 9 6 6 phân thân quạt có xieu xe 5 sao
Server: 2
3.700.000 đ
Phái: Kunai
kunai 103 vk 14 7 món 14 sói 5 sao
Server: 1
1.500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 79 vk 12 găng tl 6 sói 5 sao
Server: 2
350.000 đ