Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Kunai
kunai 59 tbx 5 3 66
Server: 1
570.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 full 14 xe 5 sao
Server: 2
2.100.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 full 12 có mắt 2
Server: 2
720.000 đ
Phái: Kunai
kunai 79 vk 14 8 món 14 sói 5 sao
Server: 1
1.280.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 60 full 12 có mắt 3 sói 5 sao
Server: 4
920.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 vk 14
Server: 4
420.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 60
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 vk 16 full 14 sói 5 sao tl 6666
Server: 4
3.400.000 đ
Phái: Quạt
quat 98 toc trưởng gt cấp 27 có thần thú có 8 viên ngọc 6 phân thân tiêu 90
Server: 2
7.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 67
Server: 2
430.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 79
Server: 2
500.000 đ
Phái: Đao
đao 130 vk 16 găng 16 còn lại 14 sói 5 sao tl 6 9 6 6 phân thân quạt có xieu xe 5 sao
Server: 2
3.700.000 đ
Phái: Kunai
kunai 103 vk 14 7 món 14 sói 5 sao
Server: 1
1.500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 79 vk 12 găng tl 6 sói 5 sao
Server: 2
350.000 đ
Phái: Quạt
quat 60 full 12
Server: 2
650.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 6 mon 14 ko kill
Server: 2
800.000 đ
Phái: Cung
cung 79 vk 16 full 14 tbs tl 6 6 6 6
Server: 1
3.000.000 đ
Phái: Quạt
quat 59 có mắt 3 tbs tl 1 9 7 5 còn 280lg và 85 vé
Server: 1
700.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 16 có 1 viên 5 1 viên 4 tbs tl 9 9 9 9 phân thân tiêu 72 vk 12max sách bánh
Server: 2
10.700.000 đ
Phái: Kunai
kunai 68 vk 12 có mắt 3 còn 350tr yên
Server: 2
500.000 đ