Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Tiêu
tieu 69 vk 12 full8
Server: 2
200.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 vk 16 2 mon 16 full 14
Server: 1
3.850.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 vk 14 6 món 14
Server: 2
1.070.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 vk 16 full 14
Server: 2
2.500.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 tộc trưởng gt cấp 26 có thần thú
Server: 1
3.400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 49 vk 12 tl 5
Server: 2
300.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 99 vk 16 tbs 4666
Server: 1
3.700.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 49 vk 12 tl 7
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 110 vk 16 full 14 còn 8898 lg 100 vé
Server: 2
6.140.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69 full 12
Server: 2
420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 41 vk 12 tl 9 tbs 9666
Server: 1
1.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 nick 1 nv
Server: 2
720.000 đ
Phái: Kunai
kunai 113 vk 16
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Cung
cung 70 vk 14 tbs 26 41
Server: 1
780.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 16 full tl9 5 v ngoc 6 tbs 9999
Server: 2
17.000.000 đ
Phái: Cung
cung 59 vk 12 7 món 12
Server: 2
420.000 đ
Phái: Đao
đao 90 full 14 mắt 5 phân thân tieu 5x có mắt 4
Server: 1
3.400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 103 vk 14 5 món 14
Server: 2
1.000.000 đ
Phái: Cung
cung 130 full 14 15 mắt 3 còn 1ty5 yên pt kiem 65 vk 10 full 8
Server: 2
2.140.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 60 full 14
Server: 2
1.420.000 đ