Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Đao
đao 90 full 14 mắt 5 phân thân tieu 5x có mắt 4
Server: 1
4.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 103 vk 14 5 món 14
Server: 2
1.000.000 đ
Phái: Cung
cung 130 full 14 15 mắt 3 còn 1ty5 yên
Server: 2
2.140.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 60 full 14
Server: 2
1.420.000 đ
Phái: Quạt
quat 98 full 14 xe 5 sao
Server: 2
1.150.000 đ
Phái: Cung
cung 110 ngọc 15v5 2v4 có mắt 5 6 món 16 tbx full tl 9999
Server: 4
12.400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 59 vk 14 mắt 4 ngọc 6v5 9v4 nick 1nv
Server: 2
6.100.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 58 8 món 12 sói 5 sao
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 7 món + 16 còn lại 14 15 sói 5 sao tl 4 6 6 6 phân thân tiêu 85 ngọc full 1
Server: 2
6.570.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 58 vk 12
Server: 1
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 98 vk 15 full 14 mắt 2 xe 5 sao
Server: 2
1.780.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 69
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50
Server: 2
420.000 đ
Phái: Kunai
kunai 115 vk 14 2 món 16 pt 77 full 12
Server: 2
2.570.000 đ
Phái: Cung
cung 50 vk 14 full tl9 sói 5 sao tl 9999
Server: 1
5.750.000 đ
Phái: Đao
đao 69 full 15 1 món 14 sói 5 sao còn 3990lg
Server: 2
2.850.000 đ
Phái: Kunai
kunai 44 vk 12 tl 6
Server: 1
300.000 đ
Phái: Cung
cung 59 vk 12 5 mon 12
Server: 1
420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 tbs 14 33
Server: 4
1.420.000 đ