Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

SHOP BÁN NICK UY TÍN - GIÁ RẺ - CHẤT LƯỢNG - SĐT LH SDT 0375407777 ZALO 0963295890 - CK 0% KHI NẠP VD BẠN NẠP 100K CARD VÀO SHOP THÌ TÀI KHOẢN NHẬN ĐƯỢC 100K. Nạp 100k ATM thì nhận ngay 125k shop . LƯU Ý : GHI SAI MỆNH GIÁ MẤT THẺ NẠP..
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Kiếm
kiem 59 vk 12 4 món 12 còn lai 8 9
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 69 vk 12 tl 6 găng tay tl 4 xieu xe 5 sao tl 6 6 1 0 5 món 12
Server: 2
600.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầy tl 5 găng tay tl 6 xieu xe 5 sao tl 4 4 4 4 yori tl 6 6 món 13 3 món 12 có kil 10x tộc trưởng gt lv 6 có ntgt cấp 1 còn hơn 2tr xu hành trang còn 1252 lg
Server: 1
1.700.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 vk 14 tl 7 găng tay tl 6 5 món 12 sói 5 sao tl 4 4 6 2
Server: 2
800.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 14 tl 6 6 món 12 3 món 8 sói tl 5 6 1 0 tộc trưởng gt cấp 20 có ntgt cấp 4
Server: 3
1.700.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 130 vk 14 7 món 14 3 món 12 xieu xe 5 sao tl 2 4 2 2 có kil 10x tộc trưởng gia tộc cấp 20 có ntgt cấp 4 phân thân tiêu 41 vk 9
Server: 2
2.200.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69 full 12 vk tl 6 bùa tl 5 găng tay tl 6 xieu xe 5 sao tl 3 3 3 8 sách
Server: 2
680.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 12 9 món 14 đồ 9x xe 5 sao tl 1 7 3 4 có kil 10x
Server: 3
1.250.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 vk 12 2 mon 12 con lai 8 9
Server: 4
270.000 đ
Phái: Kunai
kunai 78 vk 12 tl 4 yori tl 4 găng tay 15 đồ 9 10 xieu xe 4 sao tl 1 4 4 0 tộc trưởng gt cấp 4
Server: 1
600.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầy tl 5 găng tay tl 7 áo tl 1 yori tl 5 đồ f 14 1 món 12 xieu xe 5 sao tl 2 3 3 có kil 10x phần thân quat 83 đồ 8 còn 170tr yên
Server: 4
1.500.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 đồ 12 3 món 8 còn 410 tr yên
Server: 2
700.000 đ
Phái: Đao
đao 71 vk 12 2 món 12 còn lại 89 có 32tr yên
Server: 2
200.000 đ
Phái: Quạt
quat 69 vk 12 3 món 12 còn lại 8
Server: 4
220.000 đ
Phái: Quạt
quat 128 full 15 1 món 14 vk tl 7 bội tl 3 găng tay tl 6 yori tl 8 xiêu xe 5 sao tl 3 3 6 6 có kil 10x còn 299 vé lượng phân thân tiêu 73 đồ 8
Server: 3
2.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 76 full 12 full tl 5 6 sói 5 sao tl 9 9 9 9 có 8 sách 10 bánh còn 240tr yên
Server: 5
1.100.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 99 vk 12 tl 4 găng tay tl 4 yori tl 4 2 món + 14 còn lại 12 tbs tl 1 2 3 3 8 sách pt kiem 50 vk 10
Server: 2
600.000 đ
Phái: Kunai
kunai 86 vk 12 3 món 12 còn lại 8
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 86 vk 12 4 món 12 còn lại 8 sói tl 2 2 2 3
Server: 2
320.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 vk 12 full 12 14 vk tl 6 bùa tl 6 bội tl 6 quần tl 6 giầy tl 6 găng tay tl 7 yori tl 6 có mắt 2 tbs tl 2 3 5 5
Server: 2
1.000.000 đ