Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Kiếm
kiem 79 vk 12 full 14 sói 3 sao 0 4 4 2
Server: 1
1.300.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59 vk 12 tl 6 có mắt 2 tbs tl 2 5 5 5 5
Server: 2
450.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 8 món 14 2 món 12 sói 5 sao tl 2 4 3 6 có mắt 3 phân thân tiêu 64
Server: 2
1.750.000 đ
Phái: Cung
cung 60 full 12 đồ theo lv sói 2 sao 8 sách
Server: 2
640.000 đ
Phái: Kunai
kunai 69 vk 12 tl 7 còn nhiều đan ở rương tbs tl 1 7 2 2
Server: 4
300.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59 full 12 có mắt 2 tbs tl 3 6 5 3
Server: 1
540.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 46 vk 12 ful 8 9 10
Server: 2
170.000 đ
Phái: Đao
đao 70 gần full 12 có mắt 2 tbs tl 3 3 3 4
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 full 12 13 tbx tl 4 6 3 6
Server: 2
600.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 vk 14 full 14 1 món 12 có mắt 3 full ngọc 1 sói 5 sao tl 5 5 5 6
Server: 1
1.580.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 41 vk 10 đồ 8 9 10 max sách
Server: 2
150.000 đ
Phái: Kunai
kunai 90 vk 14 8 mon 14 2 mon 12 co mat 3 tbs tl 1 2 3 3
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 98 vk 12 đồ 14 12 sói 3 sao tl 4 2 3 3
Server: 4
520.000 đ
Phái: Quạt
quat 79 full 14 full tinh luyện max sách 20 bánh sói 5 sao tl 5 5 5 6 có mắt 3
Server: 1
1.850.000 đ
Phái: Quạt
quat 115 vk 12 full 14 xieu xe 5 sao tl 1 4 3 7 có kil 10x phân thân tiêu
Server: 2
1.300.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 16 đồ full 14 tbs tl 5 6 46 còn 240tr yên có kil 10x
Server: 2
2.300.000 đ
Phái: Quạt
quat 110 vk 12 đồ 13 tộc trưởng gt cấp 5 xieu xe 5 sao 3 6 5 4 có kil 10x
Server: 2
850.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 đồ 12 vk tl 5 sói 5 sao
Server: 2
350.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59 vk 12 đồ ful 8 9 10
Server: 1
200.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 vk 14 đồ 12 14 có kil 10x
Server: 2
1.100.000 đ