Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Tiêu
tieu 120 vk 14 6 món 14 còn lại 12 xe 5 sao tl 3 4 3 4 có kill 10x
Server: 2
1.220.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 nick 1 nv
Server: 2
720.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 vk 16 2 mon 16
Server: 2
5.280.000 đ
Phái: Kunai
kunai 60 full 14 1 mon 12 full ngoc 1
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Kunai
kunai 113 vk 16
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Cung
cung 70 vk 14 tbs 26 41
Server: 1
780.000 đ
Phái: Cung
cung 110 vk 16 2 món 16 full 15 tbs 6999
Server: 2
12.800.000 đ
Phái: Đao
đao 90 full 14 2 món 12 sói 5 sao
Server: 2
1.780.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 16 full tl9 5 v ngoc 6 tbs 9999
Server: 2
17.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 59 1 nv
Server: 2
600.000 đ
Phái: Quạt
quat buff 75
Server: 2
100.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 full 15 1 món 14 có kil 10x
Server: 2
1.570.000 đ
Phái: Đao
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiêu 111
Server: 1
50.000.000 đ
Phái: Đao
đao 110 full 15 2 món 16
Server: 2
2.850.000 đ
Phái: Cung
cung 80 vk 16 full 15 full ngọc 1
Server: 2
3.000.000 đ
Phái: Quạt
quat buff
Server: 2
100.000 đ
Phái: Kunai
kunai 80 vk 16 4 món 16 còn lại 14 15
Server: 2
4.280.000 đ
Phái: Quạt
quat 90 vk 12
Server: 2
300.000 đ
Phái: Cung
cung 59 vk 12 7 món 12
Server: 2
420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69 vk 12
Server: 2
350.000 đ