Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Tiêu
tieu 69
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 59 vk 14
Server: 5
420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 59 vk 14 ngọc 20v5
Server: 2
9.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 98 full 16 pt quat 101 vk 16 bùa 16
Server: 2
17.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 99 vk 15 dull 14 15
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Kunai
kunai 42 vk 12 tl 6 tbs 1531 nick 1 nv
Server: 2
300.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 full 14 15
Server: 2
2.280.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 full 16
Server: 2
12.800.000 đ
Phái: Kunai
kunai 90 vk 16 6 món 14
Server: 2
3.500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 14 5 món 14 nick 1 nv
Server: 2
850.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 109 vk 16 2 món 16
Server: 2
3.400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 full 16 full tl 9
Server: 2
13.500.000 đ
Phái: Kiếm
kiếm 110 full 16 1 món 15 mắt 4
Server: 2
12.800.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 103 full tl9 tbx tl 9 9 9 9 phân thân 103 full 14 tbs tl 6 6 6 max sách max banh còn 1ty6 yên
Server: 2
16.400.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 110 vk 16 full 14 còn 2k1 lg
Server: 2
4.100.000 đ
Phái: Cung
cung 80 vk 16 full 14
Server: 2
2.700.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 full 16 co hao quang
Server: 2
20.000.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 8 món 14 2 món + 16 sói 5 sao tl 3 5 0 5 xieu xe 5 sao tl 4 4 4 5 có kil 10x phân thân tiêu 65 vk 11 f8 còn 174tr yên
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 13 1 món 12 còn lại 14
Server: 2
920.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 130 vk 16 5 món 16 full 15 pt tieu 70
Server: 2
5.000.000 đ