Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Kiếm
kiem 99 full 14 xieu xe 5 sao tl 4 5 5 6 còn 110 lg
Server: 2
1.700.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 90 full 14 có mắt 3 xieu xe 5 sao tl 4 4 4 5 phân thân tiêu
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 12 full 14 3 món 16 có mắt 2 sói 5 sao tl 4 5 4 6
Server: 2
1.200.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 16 có 1 viên 5 1 viên 4 tbs tl 9 9 9 9 phân thân tiêu max sách bánh
Server: 2
10.500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 vk 14 full 13 12
Server: 1
570.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 50 vk 12 tbs tl 3 6 5 3
Server: 2
600.000 đ
Phái: Kunai
kunai 42 vk 12 tl 6 còn nhiều đồ 12 ở hành trang và 320tr yên tbs tl 99 6 6
Server: 2
900.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 50 full 12 tbs tl 6 6 6 6
Server: 1
750.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69
Server: 2
230.000 đ
Phái: Kunai
kunai 49 vk 12
Server: 2
430.000 đ
Phái: Đao
đao 98 vk 12 8 món 12 xe 5 sao tl 2 4 2 3
Server: 2
650.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 50 full 12 có mắt 3 sói 5 sao tl 3 6 6 6
Server: 1
1.300.000 đ
Phái: Cung
cung 70 full 14 15 có mắt 2 có 1vien ngoc 4 1 vien 3
Server: 1
1.700.000 đ
Phái: Kunai
kunai 42 vk 12 3 món 12 tbs tl 6 6 6 6
Server: 1
540.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 12
Server: 4
400.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 vk 16 8 món 14 có mắt 3 tbs tl 6 9 6 6 2 viên ngoc5 16 viên ngọc 4 3 viên 3 phân thân tiêu 93 7 món 14
Server: 2
5.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiemn 59 5 mon 12 có mắt 2 tbs 0 3 3 1
Server: 1
400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 60 vk 14 tl 5 đồ 12 14 tbs tl 2 6 5 2
Server: 2
500.000 đ
Phái: Cung
cung 79 vk 16 6 món 16 có mắt 4 tbs tl 9 9 9 9
Server: 1
10.600.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 vk 12 tl 4 tbs 16 4 1
Server: 2
500.000 đ