Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Đao
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiêu 111 9 món + 16
Server: 1
20.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 99 full 12
Server: 2
200.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 97 full 14
Server: 2
200.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59 full 14
Server: 2
500.000 đ
Phái: Cung
cung 70 vk 16
Server: 2
1.100.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 90 full 14 pt kiem 53
Server: 2
450.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 full 14
Server: 2
350.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50 vk 14 f12
Server: 2
200.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 59 vk 14 full 14 1 nv tbs 6666
Server: 2
800.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 full 12
Server: 2
200.000 đ
Phái: Cung
tieu 99 full 14
Server: 2
400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50 vk tl 9
Server: 2
300.000 đ
Phái: Quạt
quat buff
Server: 2
100.000 đ
Phái: Quạt
quat buff vip
Server: 2
110.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69 vk 14 6 món 14
Server: 2
150.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 full 14 tóc nhím
Server: 2
400.000 đ
Phái: Kiếm
kiếm 110 vk 16
Server: 2
1.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 81 cui
Server: 2
120.000 đ
Phái: Cung
cung 69 vk tl5 tbs tl2235
Server: 2
150.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 110 2 món 16 pt tieu 5x
Server: 1
700.000 đ