Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Cung
cung 58 vk 14 8 mon 14
Server: 2
1.700.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 vk 16 2 món 16 mắt 4
Server: 2
6.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 110 2 món 16 pt tieu 5x
Server: 1
2.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 59 vk 14 full 14
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Kunai
kunai 42 vip
Server: 2
780.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 vk 14 5 món 14
Server: 2
780.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 99 full 16 mắt 5 ngọc 10v6 5v5 có hào quang nhiều sói 5 sao pt quạt 80
Server: 2
20.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 15 co kil 10x
Server: 2
700.000 đ
Phái: Kunai
kunai 103 có 2ty yên pt kiếm 52 đồ cùi
Server: 1
1.420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 full 14 1 món 12
Server: 2
1.200.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 115 full 14 mắt 2 có kill 10x
Server: 2
1.500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 90 full 16 phân thân kiếm 108 full 16 2 pét ứng long vĩnh viên 1 hổ vĩnh viễn
Server: 2
20.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 90 vk 16 6 món 16 full 15
Server: 2
6.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 110 vk 16 full 15 còn 2k1 lg
Server: 2
4.200.000 đ
Phái: Quạt
quat 90 vk 16 mat 4 pt tieu 52
Server: 2
2.500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 4 món + 14 sói 5 sao
Server: 1
640.000 đ
Phái: Kunai
kunai 49
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 109 có kil 10x
Server: 2
680.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 60 vk 14 7 món + 14 tbs 0412
Server: 2
780.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 80 vk 15 ful 14 15
Server: 2
2.400.000 đ