Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Kiếm
kiem 60 có mắt 2
Server: 2
350.000 đ
Phái: Cung
cung 42 vk tl 9
Server: 2
1.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 vk 14 6 món 14
Server: 2
1.070.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 99 vk 15 5 món 14
Server: 2
1.070.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 vk 16 full 14
Server: 2
3.140.000 đ
Phái: Quạt
quat 90 vk 16 mat 4
Server: 2
3.000.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 tộc trưởng gt cấp 26 có thần thú
Server: 1
4.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 49 vk 12 tl 5
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kunai
kiem 59
Server: 1
420.000 đ
Phái: Đao
đao 90
Server: 2
700.000 đ
Phái: Kunai
kunai 80 vk 12 tl 6 mắt 3 tbs 0520
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 99 vk 16 tbs 4666
Server: 1
3.700.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 98 vk 16 9 mon 16
Server: 2
11.400.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 49 vk 12 tl 7
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 69 vk 14 có mắt 3
Server: 2
810.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 110 vk 16 full 14 còn 8898 lg 100 vé
Server: 2
6.850.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69 full 12
Server: 2
420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 110 vk 16 full 14 15 còn 5k5 lg
Server: 2
5.850.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 41 vk 12 tl 9 tbs 9666
Server: 1
1.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 107 vk 16 full 14 còn 5k lg 100 vé
Server: 2
5.280.000 đ