Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

SHOP BÁN NICK UY TÍN - GIÁ RẺ - CHẤT LƯỢNG - SĐT LH SDT 0375407777 ZALO 0963295890 - CK 0% KHI NẠP VD BẠN NẠP 100K CARD VÀO SHOP THÌ TÀI KHOẢN NHẬN ĐƯỢC 100K. Nạp 100k ATM thì nhận ngay 125k shop . LƯU Ý : GHI SAI MỆNH GIÁ MẤT THẺ NẠP..
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Quạt
quat 130 vk 16 3 mon 16 còn lại full 15 full tl 9 ngọc 1 2 3 sói tl 8 8 9 9 phân thân tiêu 78 vk 12 còn 944tr yên
Server: 2
8.700.000 đ
Phái: Đao
quat 108 vk 12 7 món 14
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 110 vk 16 tl 8 full 15 tl 5 6 7 xieu xe 5 sao tl 4 4 5 6 có mắt 2 có kil 10x phân thân tieu 69 vk 12
Server: 2
3.250.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 full tinh luyện có mắt 3 xieu xe 5 sao tl 3 6 5 6
Server: 2
1.550.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 115 full 14 15 full tl 4 5 6 có mắt 2 sói tl 4 4 4 6
Server: 1
1.800.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 90 vk 12 4 mon 12 con lai 8 9 10 tộc trưởng gia tộc cấp 15 có ntgt cấp 3 còn 1tr7 xu và
Server: 2
1.000.000 đ
Phái: Quạt
quat 96 vk 12 6 món 12 găng tl 3 tbs tl 3 3 3 2
Server: 2
420.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 8 món 14 2 món + 16 sói 5 sao tl 3 5 0 5 xieu xe 5 sao tl 4 4 4 5 có kil 10x phân thân tiêu 65 vk 11 f8 còn 174tr yên
Server: 2
2.000.000 đ
Phái: Đao
đao 98 vk 14 3 món 14 còn lại 12 có xiêu xe 5 sao tl 2 2 2 3 còn 245tr yên
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tiêu 115 vk 15 đồ full 14 15 1 món 12 còn 220tr yên có kil 10x phân thân kiếm
Server: 2
1.050.000 đ
Phái: Cung
cung 70 vk 15 full tl 6 món 14 3 món 12 xe 3 sao tl 3 6 6 4 max sách 20 bánh
Server: 1
1.400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 103 vk 16 5 món 16 5 món 14 khảm 19v ngọc 4 1v5 1 viên 6 xieu xe 5 sao tl 5 6 7 7 phân thân 86 tiêu vk 12 sói 5 sao có mắt 2 có kil 10x
Server: 2
10.000.000 đ
Phái: Đao
đao 70 vk 12 tl 6 5 5 món 12 còn lại 8 sói 5 sao tl 6 5 2 0
Server: 2
520.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 6 món 14 còn lại 12 tbs tl 5 5 5 6 có kil 10x
Server: 1
1.450.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50 vk 12
Server: 2
120.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 vk 12 9 món 12 còn lại 1 món 8 sói 3 sao
Server: 2
500.000 đ
Phái: Cung
cung 49 đồ full tl tbs tl 4 6 6 7 còn hơn 110tr yên
Server: 2
1.550.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 14 tl 6 bua tl 6 găng tay tl 6 yori tl 7 đồ 14 15 xieu xe 5 sao tl 5 6 6 6 có kil 10x
Server: 2
1.500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 76 vk 12 3 mon 12 con lai 8
Server: 2
170.000 đ
Phái: Quạt
quat 63 vk 12 tl 5 đồ 8
Server: 2
180.000 đ