Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Tiêu
tiêu 130 full 16 xe 5 sao tl 8 9 7 7 có hào quang 10v ngọc 6 và 3 viên 4 phân thân tiêu 108
Server: 2
19.000.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 tộc trưởng gt cấp 26 có thần thú còn 7tr xu
Server: 1
4.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 vk 16 3 món 16 sói tl 6 6 6 6 phân thân kunai 68 full8 có sói 5 sao
Server: 2
4.000.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 14 xe 5 sao tl 3 4 4 4 co kil 10x
Server: 2
1.400.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 vk 16 3 mon 15 full 15 xe 5 sao tl 8 9 9 9
Server: 2
7.400.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 130 full 16 tl 9 tbx tl 9 7 8 9phân thân tiêu 108 full 14 còn 10k lg tộc trưởng gt cấp 31 có dị long lv 111 có 21v ngọc 4 và 2 viên ngọc 5
Server: 2
19.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50 vk 12 8 món 12 tb tl 2 5 2 6
Server: 2
500.000 đ
Phái: Cung
cung 70 full 14 có mắt 3 ép 1 viên 4 vài viên 2 và 22v ngọc 1 xe 5 sao tl 6 5 6 5
Server: 2
2.100.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 vk 12 tl 6 sói 5 sao tl 3 5 1 3
Server: 2
400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59 có mắt 2
Server: 2
430.000 đ
Phái: Quạt
quat 60 full 12
Server: 2
650.000 đ
Phái: Quạt
quat 98 full 14 xe máy 5 sao tl 6 6 6 6
Server: 2
1.150.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 14 6 mon 14 ko kill
Server: 2
800.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 40 vk 12 tl 6 tbs tl 0 6 6 2
Server: 2
300.000 đ
Phái: Cung
cung 79 vk 16 full 14 tbs tl 6 6 6 6
Server: 1
3.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 81 vk 13
Server: 2
200.000 đ
Phái: Cung
cung 99 vk 16 có hào quang 10v6 1 vien 5 sói 5 sao tl 6 9 9 9 phân thân quạt 85 fulll 14
Server: 2
12.000.000 đ
Phái: Quạt
quat buff 78
Server: 2
100.000 đ
Phái: Quạt
quat buff 78
Server: 2
100.000 đ
Phái: Quạt
quat buff 78
Server: 2
100.000 đ