Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Đao
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiêu 111 9 món + 16
Server: 1
22.000.000 đ
Phái: Tiêu
TIEU 130 FULL TL9
Server: 2
3.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 full 14 15 16
Server: 2
400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59 full 14
Server: 2
550.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69 vk 14 f15
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 tbs 3555
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 full 14
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 130 vk 14
Server: 2
200.000 đ
Phái: Cung
cung 70 vk 16
Server: 2
1.200.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 90 full 14 pt kiem 53
Server: 2
500.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 full 14
Server: 2
400.000 đ
Phái: Kunai
kunai 98 full 14
Server: 2
550.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 59 vk 14 tl 9
Server: 2
450.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50 vk 14 f12
Server: 2
250.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 59 vk 14 full 14 1 nv tbs 6666
Server: 2
1.000.000 đ
Phái: Tiêu
cung 49 vk 11
Server: 2
80.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 full 12
Server: 2
200.000 đ
Phái: Cung
cung 110 vk 14 7 món 14
Server: 2
300.000 đ
Phái: Đao
tieu 99 full 14
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 50 vk tl 9
Server: 2
300.000 đ