Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Tiêu
tieu 90 vk 16 4 món 16 còn lại 14 xieu xe 5 sao tl 5 7 6 6 phân thân quạt còn 290lg vs 90 vé lg
Server: 2
4.800.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 112 8 món 14 có xe 3 sao
Server: 2
800.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 xieu xe 5 sao tl 3 6 5 5
Server: 2
650.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 99 vk 12 1 mon 16
Server: 2
650.000 đ
Phái: Cung
cung 49 vk 12 tl 8 tbs tl 3 6 5 5 còn hơn 300tr yên
Server: 1
800.000 đ
Phái: Quạt
quat 70 vk 12 3 món 14 sói 5 sao tl 3 6 6 6 có mắt 3 còn 1770 lg và 79 vé tặng
Server: 2
1.200.000 đ
Phái: Kunai
kunai 42 vk 12 tl 8 tbs tl 4 6 46
Server: 2
500.000 đ
Phái: Quạt
quat 103 vk 15 có kil 10x
Server: 2
700.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 117 vk 14 soi 4 sao tl 3 4 4 4 con 80 lg
Server: 4
650.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 full tl 9 có mắt 3 sói 5 sao tl 9 9 9 9 ngọc 3 4 5 phân thân tiêu 81 xieu xe 5 sao 3 viên ngọc 5 7 vien ngọc 4 còn lại vài viên 3
Server: 2
13.900.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 92 có sói 4 sao tl 0 5 3 2
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 99 full 14 15 có mắt 3 tbs tl 5 6 6 6 phân thân quạt
Server: 2
2.700.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 59 vk 12 tl 4
Server: 2
430.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 sói 5 sao tl 2 3 3 4 có kil 10x
Server: 4
1.500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 82
Server: 5
430.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 có mắt 2
Server: 2
500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 69 full 12 xieu xe 5 sao tl 1 5 6 6
Server: 2
680.000 đ
Phái: Kunai
kunai 59
Server: 2
450.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 15 2 món 16 xe 5 sao tl 9 9 9 8 phân thân tiêu 99 có sói 5 sao còn 2tr xu
Server: 2
3.400.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 109 full 14 15 có 547 vé lg có 9260lg tbx tl 6 6 6 8
Server: 2
4.000.000 đ