Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Quạt
quat 90 vk 16 mat 4
Server: 2
2.500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 42 vip
Server: 2
850.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 4 món + 14 sói 5 sao
Server: 1
640.000 đ
Phái: Kunai
kunai 70 sv5
Server: 5
200.000 đ
Phái: Kunai
kunai 49
Server: 2
500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 109 có kil 10x
Server: 2
680.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 60
Server: 2
300.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 99 full 16 mắt 5 ngọc 10v6 5v5 có hào quang nhiều sói 5 sao
Server: 2
20.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 60 vk 14 7 món + 14 tbs 0412
Server: 2
780.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 80 vk 14 6 món + 14 nick 1 nv
Server: 2
920.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 80 vk 15 ful 14 15
Server: 2
2.400.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 80
Server: 1
350.000 đ
Phái: Đao
dao 90 full 12
Server: 2
350.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 69
Server: 2
300.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 59 vk 14
Server: 5
420.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 59 vk 14 ngọc 20v5
Server: 2
9.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 98 full 16 pt quat 101 vk 16 bùa 16
Server: 2
17.000.000 đ
Phái: Đao
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiêu 111
Server: 1
43.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 99 vk 15 dull 14 15
Server: 2
1.850.000 đ
Phái: Kunai
kunai 42 vk 12 tl 6 tbs 1531 nick 1 nv
Server: 2
300.000 đ