Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

MỌI NGƯỜI GỬI THẺ QUA SDT 0375407777 ĐỂ GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG HƠN NHÉ
Mã số #
Chọn giá tiền
Phái
Lever
Server
Gia tộc
Phái: Tiêu
tieu 130 ngọc 15vien8 4v6 vũ khí thời trang vv
Server: 2
70.000.000 đ
Phái: Đao
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiêu 111 9 món + 16
Server: 1
30.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 full 16 co hao quang
Server: 2
10.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiếm 110 full 16 1 món 15 mắt 4
Server: 2
5.500.000 đ
Phái: Quạt
quat 130 full 16 full tl9 5 v ngoc 6 tbs 9999
Server: 2
10.000.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 90 full 14 phân thân tiêu 83
Server: 2
800.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 70 full 16
Server: 2
6.000.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 vk 16 full 14
Server: 2
2.500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 90 vk 16 bua 16
Server: 2
2.500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 103 full 16 có kill 10x pt quat 86
Server: 2
5.500.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 70 full 14 15
Server: 2
700.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 79 full 16 mắt 5
Server: 1
7.000.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 vk 16 3 mon 16
Server: 2
2.500.000 đ
Phái: Kunai
kunai 130 2 món 16
Server: 2
2.500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 79 full 14 1 món 16
Server: 1
900.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 130 vk 16 8 món 16
Server: 2
4.000.000 đ
Phái: Tiêu
TIEU 130 FULL TL9
Server: 2
5.500.000 đ
Phái: Cung
cung 130 vk 16 ngoc 8
Server: 1
4.500.000 đ
Phái: Tiêu
tieu 110 2 món 16 pt tieu 5x
Server: 1
1.400.000 đ
Phái: Kiếm
kiem 99 vk 12
Server: 2
420.000 đ