Điện thoại : 0375407777

Email : [email protected]

MUA XU NINJA
Ninja School (Bán xu)

 

Hướng dẫn

Bảng giá xu hiện tại sever 1 ;card x43 atm x65

Bảng giá xu hiện tại sever 3;card x37 atm x 54

Bảng giá xu hiện tại sever 4; 5 card x43 atm x65

Bảng giá xu hiện tại sever 6; card x20 atm x 25

B1: Bạn phải chọn dịch vụ game 

  • B2: Chọn sever và số tiền cần mua
  • B3: Click chữ đặt mua và nhập tài khoản mật khẩu game 
  • Sau khi đặt đơn hàng, bạn hãy thoát nick ra và xem tình trạng đơn hàng bên dưới
  • Thành công tức có nghĩa là giao dịch đã thành công và bạn có thể vào nick
  • Ghi sai mệnh giá thẻ mất thẻ
  • Lỗi tức có nghĩa là tài khoản hoặc mật khẩu sai

Lịch sử đã mua.

STT Thời gian Tài khoản Tên nhân vật Game Dịch vụ Số tiền Nhận được Mô tả Trạng thái

Bình luận.