Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #633
Ninja School
Phái: Kunai
Thông tin khác:
Server: 2
kunai 90 vk 12 áo 14 đang làm nv 69 chưa có yori
300.000 Shop
210.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #633

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss