Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #631
Ninja School
Phái: Quạt
Thông tin khác:
Server: 2
quat 70 vk 12 3 món 14 sói 5 sao tl 3 6 6 6 có mắt 3 còn 1770 lg và 79 vé tặng
1.200.000 Shop
850.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #631

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss