Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #629
Ninja School
Phái: Kunai
Thông tin khác:
Server: 2
kunai 42 vk 12 tl 8 tbs tl 4 6 46
500.000 Shop
350.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #629

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss