Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #626
Ninja School
Phái: Kunai
Thông tin khác:
Server: 2
kunai 130 full tl 9 có mắt 3 sói 5 sao tl 9 9 9 9 ngọc 3 4 5 phân thân tiêu 81 xieu xe 5 sao 3 viên ngọc 5 7 vien ngọc 4 còn lại vài viên 3
13.900.000 Shop
9.700.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #626

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss