Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #620
Ninja School
Phái: Tiêu
Thông tin khác:
Server: 4
tieu 130 sói 5 sao tl 2 3 3 4 có kil 10x
1.500.000 Shop
1.050.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #620

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss