Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #434
Ninja School
Phái: Cung
Thông tin khác:
Server: 1
cung 79 vk 12 tl 6 còn lại full 13 sói 2 sao tl 2 2 4 4
570.000 Shop
400.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #434

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss