Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #385
Ninja School
Phái: Tiêu
Thông tin khác:
Server: 2
tieu 130 vk 14 tl 6 bua tl 6 găng tay tl 6 yori tl 7 đồ 14 15 xieu xe 5 sao tl 5 6 6 6 có kil 10x
1.400.000 Shop
1.000.000 ATM

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo