Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #382
Ninja School
Phái: Tiêu
Thông tin khác:
Server: 1
tieu 119 tộc trưởng gt cấp 20 có ntgt cấp 4 vk 15 tl 6 đồ 12 14 15 sói 4 sao tl 3 6 6 4
1.550.000 Shop
1.100.000 ATM

Thông tin chi tiết

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo