Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #295
Ninja School
Phái: Kunai
Thông tin khác:
Server: 5
kunai 130 vk 14 đồ 12 14 tl 6 5
1.300.000 Shop
600.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #295

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss