Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #255
Ninja School
Phái: Tiêu
Thông tin khác:
Server: 2
tieu 129 vk 15 tl 6 đồ 12 14 sói 5 sao tl 6 6 6 6 có kil 10x còn 380 tr yên phân thân quạt
1.550.000 Shop
1.100.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #255

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss