Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #226
Ninja School
Phái: Kunai
Thông tin khác:
Server: 1
kunai 78 vk 12 tl 4 yori tl 4 găng tay 15 đồ 9 10 xieu xe 4 sao tl 1 4 4 0 tộc trưởng gt cấp 4
600.000 Shop
440.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #226

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss