Điện thoại : 0375407777

Email : admin@gaga9x.com

ID: #223
Ninja School
Phái: Tiêu
Thông tin khác:
Server: 4
tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầy tl 5 găng tay tl 7 áo tl 1 yori tl 5 đồ f 14 1 món 12 xieu xe 5 sao tl 2 3 3 có kil 10x phần thân quat 83 đồ 8 còn 170tr yên
1.500.000 Shop
1.050.000 ATM

Thông tin chi tiết mã #223

Một số hỉnh ảnh khác cho bạn tham khảo
sss