Điện thoại : 0375407777

Email : [email protected]

Bán Carot - Gift Code
Bán Carot - Gift Code
130.000 đ

đây là phần carot

 

Bảng giá .

# Tên Giá
2 Carot 100 (345 lượng ) 130.000 đ
3 Carot 200 ( 805lượng) 250.000 đ
4 Carot 500 (2530 lượng) 600.000 đ
5 Carot 1tr ( 5750 lượng) 1.200.000 đ

Lịch sử đã mua.

STT Thời gian Tài khoản Game Dịch vụ Số tiền Mô tả Trạng thái

Bình luận.