menu
Đang Có 88 Nick Và 839 Nick Đã Được Bán Ra
Thông Báo Mới
✰ Nhập Ních Tly 5sv ib +037540777 gửi tk mk ních thanh toán các loại
✰ AE NÀO MUA NICK NHẮN TIN SDT 0375407777 HOẠC ZALO 0963295890 HOẠC MOCHA 0375407777
✰ GGGGGGGGGA BAN XU 50K X44 ATM X62 TKCR TCSR TSR KOJN KHU 18 hoặc sdt 0375407777
✰ SDT 0375407777 AE NÀO CÓ TCSR TKCR MUA NICK CỨ PM NHÉ
✰ AE NÀO MUA NICK NÊN MUA THẺ VINA THẺ ZING
✰ ANH EM MUA NICK NHẮN TIN SDT 0375407777 ZALO 0963295890
Dịch Vụ Mới
✰ Nhập Ních Tly 5sv ib zalo +037540777 gửi tk mk ních thanh toán các loại
✰ AE NÀO MUA NICK NHẮN TIN SDT 0375407777 HOẠC ZALO 0963295890 HOẠC MOCHA 0375407777
✰ Sự Uy Tín Của Đại Lý
✰ Hướng Dẩn Mua Nick Ninja
✰ Hướng Dẫn Bán Nick
✰ Hướng Dẫn Chuyển Sim Đăng Kí -Lấy Mã Bảo Vệ - Mật Khẩu
Quảng Cáo - Rao Thuê
✰ https://www.facebook.com/dajja.phonuj.7
✰ HƯỚNG DẪN MUA NICK TRẢ GÓP
Danh Sách Nick Cần Bán
- Thanh toán bằng TKCR-TCSR-TRIEUKIM-9spay-Card24h-ATM được giảm 15%
- Giá dưới đây thanh toán bằng các loại ưu tiên từ trước đến sau thẻ MegaCard - Gate - Bit - Vcard - Viettel - Mobi - Vina - VNMB - Zing - Oncash
- Cách tìm kiếm: Trình duyệt trên máy tính ấn phím Ctrl F ; Trình duyệt trên điện thoại Menu -> Tìm trên trang
→Mã Số: D1457 [Xem Ảnh] tieu 69 vk 15 tl 9 đồ full14 nhẫn tl 6 bùa tl6 bội tl 6 giầy tl 6 quần tl 6 găng tay tl 7 xe 5 sao tl 6 6 6 3 max sách 2 bánh
» Sever : Shuriken
» 1600card 1150 atm
→Mã Số: D1456 [Xem Ảnh] tiêu 87 vk 14 tl 6 găng tay tl 5 full12 sói 5 sao tl 3 4 5 5
» Sever : Shuriken
» 500card 350 tcsr tkcr
→Mã Số: D1455 [Xem Ảnh] tieu 99 đồ vk 12 nhẫn 12 còn lại 8 9 vk tl 6 găng tay tl6 có xiêu xe 5 sao tl 1 3 4 5 học 9 sách phân thân 81 vk 12 tl 6 2 món 12 còn lại 10 sói 3 sao
» Sever : Shuriken
» 650card 450 tcsr tkcr
→Mã Số: D1454 [Xem Ảnh] tiêu 130 vk 15 tl6 găng tay tl 6 đồ 12 13 14 15 xe 4 sao tl 2 2 3 4
» Sever : Shuriken
» 1500card 1100 atm
→Mã Số: D1453 [Xem Ảnh] tieu 130 vk 14 tl 6 full 14 full tinh luyện 6 găng tay tl 8 9 món tl 6 xiêu xe 5 sao full tl 6666 max sách 11 bánh phân thân kiếm 72 vk 15 full 12
» Sever : Shuriken
» 2500card 1800 atm
→Mã Số: D1452 [Xem Ảnh] đao 69 vk 12 4 món 12 còn lại 8 có 9sach và 11 bánh
» Sever : Katana
» 250card 180 atm
→Mã Số: D1451 [Xem Ảnh] kiem 106 vk 14 3 món 12 còn lại 8 9 10 ; max sách co kil 10x có 135tr yên
» Sever : Shuriken
» 600card 400 tkcr tcsr
→Mã Số: D1450 [Xem Ảnh] quat 130 vk 14 tl 6 nhẫn tl 5 bùa tl 6 bội tl 6 giầy tl 6 quần tl 6 găng tay tl 6 yori tl 6 đồ 12 14 xe 5 sao tl 4 5 5 6 có kil 10x còn 130tr yên
» Sever : Shuriken
» 1500card 1100 atm
→Mã Số: D1449 [Xem Ảnh] tieu 58 vk 12 tl 4 3 món 12 sói 4 sao tl 0 1 1 2 4
» Sever : Shuriken
» 320kcard 230 tcsr tkcr
→Mã Số: D1448 [Xem Ảnh] tieu 71 vk 12 tl 6 bội tl 6 bùa tl 6 găng tay tl 6 full 12 1 món 8 sói 5 sao tl 3 4 5 6 maxsach
» Sever : Shuriken
» 650card 450 tcsr tkcr
→Mã Số: D1446 [Xem Ảnh] tieu 107 vk 12 tl 5 găng tay tl 5 đồ 12 13 14 sói 5 sao tl 2 2 3 4 có 10 sách và 622tr yên ko kil
» Sever : Shuriken
» 800card 550 tcsr tkcr
→Mã Số: D1445 [Xem Ảnh] kiem 60 vk 9 đồ 8 9 10 có sói 3 sao tl 0 0 0 5 8 sách
» Sever : Shuriken
» 200card 150 tcsr tkcr
→Mã Số: D1444 [Xem Ảnh] quat 107 vk 11 đồ 10 11 tbs tl 3 3 3 1 yori tl 6 max sách 3 bánh có kil 10x
» Sever : Shuriken
» 500card 350 atm
→Mã Số: D1442 [Xem Ảnh] cung 50 vk 12 tl 9 giầy tl 8 quần tl 6 găng tay tl 6 bùa tl 6 bội tl 6 sói tl 5 7 7 7 có 150tr yên max sách 20 bánh
» Sever : Shuriken
» 1200card 850 atm
→Mã Số: D1438 [Xem Ảnh] quat 70 vk 10 đồ 10 9 có 4 sách có xe
» Sever : Shuriken
» 150card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1436 [Xem Ảnh] kunai 89 vk 14 tl 6 bùa tl 6 bội tl 6 giầy tl 6 găng tay tl 7 ; 4 món 14 còn lại 12 13 xieu xe 5 sao tl 5 5 6 6
» Sever : Shuriken
» 600card 420 tcsr tkcr
→Mã Số: D1435 [Xem Ảnh] kiem 120 vk 14 tl 4 găng tay tl 4 quần tl 4 4 món 14 còn lại 12 13 tbs tl 3 3 3 có kil 10x max sách
» Sever : Tessen
» 1100card 800 atm
→Mã Số: D1434 [Xem Ảnh] đao 78 vk 8 đồ 8 9 10 có 3 sách còn 11tr yên
» Sever : Shuriken
» 150card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1430 [Xem Ảnh] tieu 75 vk 8 đồ full 8 9 có 132tr yên
» Sever : Shuriken
» 150card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1423 [Xem Ảnh] kunai 76 vk 8 2 món 12 đồ 9 10 11
» Sever : Shuriken
» 170card 120 atm
→Mã Số: D1420 [Xem Ảnh] kiem 60 vk 12 4 món 12 còn lại 8 9 10 tbs tl 5 5 1 2
» Sever : Shuriken
» 220card 165 tcsr tkcr
→Mã Số: D1413 [Xem Ảnh] quat 108 vk 12 tl 6 găng tay tl 5 yori tl 5 3 món 14 7 món 12 sói 5 sao tl 1 1 5 2 ; có kil 10x max sách 9 bánh
» Sever : Shuriken
» 900card 630 atm momo
→Mã Số: D1410 [Xem Ảnh] đao 60 vk 12 đồ f8 9
» Sever : Shuriken
» 150card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1409 [Xem Ảnh] kiem 130 vk 14 tl 7 bùa tl 6 bội tl 6 găng tay tl 7 yori tl 7 ;6 món 14 còn lại 12 13 tbs tl 6 6 6 6 ; phân thân kunai 58 vk 8 đồ 7
» Sever : Tessen
» 1800card 1300 atm
→Mã Số: D1406 [Xem Ảnh] kunai 44 vk 12 tl 4 tbs tl 3 3 4 5 ; có 8 sách
» Sever : Shuriken
» 300card 210 atm
→Mã Số: D1405 [Xem Ảnh] cung 60 vk 8 đồ 8 9 10 tbs tl 1 1 1 0 ; có 10 sách
» Sever : Shuriken
» 150card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1400 [Xem Ảnh] tieu 129 vk 14 4 món 13 3 món 14 2 món 8 yori tl 6 xe tl 4 4 4 5 max sách 5 bánh có kil 10x
» Sever : Shuriken
» 1100card 800 atm
→Mã Số: D1397 [Xem Ảnh] cung 130 vk 15 tl 6 bùa tl 6 bội tl 6 găng tay tl 6 quần tl 6 giầy tl 6 yori tl 6 ; full 14 1 món 12 sói 5 sao tl 4 5 5 6 có kil 10x
» Sever : Shuriken
» 1900card 1350 atm momo
→Mã Số: D1386 [Xem Ảnh] kiem 130 vk 14 tl 6 bội tl 6 giầy tl 6 găng tay tl 6 yori tl 6 full 14 xe máy 5 sao tl 3 3 5 5 có kil 10x phân thân 65 vk 10 đồ 7 8
» Sever : Shuriken
» 1700card 1200 atm
→Mã Số: D1384 [Xem Ảnh] quat 92 vk full 12 max sach
» Sever : Shuriken
» 450card 320 atm
→Mã Số: D1377 [Xem Ảnh] tieu 49 full 8
» Sever : Shuriken
» 100card 80 atm
→Mã Số: D1375 [Xem Ảnh] tieu 113 vk 14 tl 6 nhẫn tl 4 bùa tl 4 bội tl 5 giầy tl 5 quần tl 5 găng tay tl 6 xieu xe 5 sao tl 5 5 6 6 yori tl 6(5 món 14 2 món 15 3 món 12) khảm ngọc các kiểu
» Sever : Shuriken
» 1100card 800 atm
→Mã Số: D1372 [Xem Ảnh] kunai 49 vk tl 8 găng tay tl 5 7 món 12 3 món 8 ; tbs tl 1 3 5 6; 8 sách
» Sever : Shuriken
» 900card 630 atm momo
→Mã Số: D1371 [Xem Ảnh] quat 130 vk 16 3 món 16 3 món 15 4 món 14( nhẫn tl 6 bội tl 6 bùa tl 6 giầy tl 6 quần tl 6 găng tay tl 7) sói 5 sao tl 5 6 6 6 max sách 20 bánh có kil 10x ; phân thân tiêu 71 vk 14 2 món 12 còn lại 8 xieu xe 5 sao
» Sever : Shuriken
» 3000card 2200 atm momo
→Mã Số: D1370 [Xem Ảnh] đao 49 vk 12 tl 6 găng tay tl 4 ;full 12 8 sách
» Sever : Kunaj
» 800card 550 tcsr tkcr
→Mã Số: D1369 [Xem Ảnh] kunai 67 vk 12 6 món 12 còn lai 4 món 10
» Sever : Shuriken
» 300card 210 atm
→Mã Số: D1360 [Xem Ảnh] kunai 74 vk 10 đồ 4 món 10 còn lai 8 9
» Sever : Shuriken
» 140card 110 atm
→Mã Số: D1358 [Xem Ảnh] kiem 71 vk 8 1 mon 12 con lai 8 9 10 ; 3 sach
» Sever : Shuriken
» 140card 100 atm
→Mã Số: D1347 [Xem Ảnh] kunai 63 vk 11 đồ 8 9 10 4 sách
» Sever : Shuriken
» 140card 100 atm
→Mã Số: D1335 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 9 đồ ful 10 4 sách có soi
» Sever : Shuriken
» 150card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1329 [Xem Ảnh] kiem 73 vk 11 2 món 12 đồ 8 9 10 11 8 sach xe tl 3 3 3 3
» Sever : Shuriken
» 200card 150 tcsr tkcr
→Mã Số: D1292 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 8 8 món 8 2 món 6
» Sever : Shuriken
» 100card 80 tcsr atm
→Mã Số: D1267 [Xem Ảnh] cung 68 vk 10 đồ 8 9 10
» Sever : Shuriken
» 130card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1257 [Xem Ảnh] kunai 52 vk 12 7 món + 11 còn lai 8 9 có 2 sach
» Sever : Shuriken
» 170card 140 tcsr tkcr
→Mã Số: D1255 [Xem Ảnh] đao 53 vk 8 đồ ful 8
» Sever : Shuriken
» 100card 80 tcsr
→Mã Số: D1254 [Xem Ảnh] tieu 130 vk 14 tl 6 găng tay tl 2 yori tl 7 5 món + 14 1 món 15 còn lai 12 13 tbs tl 1 1 6 6
» Sever : Kunai
» 1600card 1100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1242 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 8do ful 8 9 có sói
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1233 [Xem Ảnh] quat 47 vk 10 do 8 9
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1231 [Xem Ảnh] kunai 61 đồ full8 có 6 sách
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1230 [Xem Ảnh] cung 50 vk 8 4mon + 10 con lai +9 5 sách
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1223 [Xem Ảnh] quat 130 vk 14 tl 6 bội tl 6 giầy tl 6 găng tay tl 6 4 món 14 còn lại 12 xieu xe 3 sao tl 2 3 4 có kil 10x
» Sever : Shuriken
» 1400card 1tr tcsr tkcr ảm
→Mã Số: D1219 [Xem Ảnh] cung 50 vk 8 đồ 8 9 10 có sói
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1208 [Xem Ảnh] kiem 60 vk 8 do 8 9 10 11 12 3 mon 12
» Sever : Shuriken
» 140card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1193 [Xem Ảnh] cung 70 vk 8 do full 8 9 1 món 12
» Sever : Shuriken
» 140card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1186 [Xem Ảnh] kunai 70 vk 11 2 mon 12 con lai 9 10
» Sever : Shuriken
» 170card 140 tcsr tkcr
→Mã Số: D1168 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 8 do 8 9 10 full tbs
» Sever : Tessen
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1162 [Xem Ảnh] cung 72 vk 12 do 10 11 xieu xe 5 sao
» Sever : Tessen
» 250card 170 tcsr tkcr
→Mã Số: D1157 [Xem Ảnh] cung 69 vk 12 tl 5 do ful 12
» Sever : Tessen
» 450card 300 tcsr tkcr
→Mã Số: D1133 [Xem Ảnh] tieu 59 vk 9 do 8 9
» Sever : Tessen
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1096 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 10 do 89 ful tbs
» Sever : Tessen
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1088 [Xem Ảnh] kiem 80 vk 12 8 mon 12 2 mon 8
» Sever : Tessen
» 450card 320 tscr tkcr
→Mã Số: D1073 [Xem Ảnh] dao 68 vk 10 do 9 10 4 sach
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1050 [Xem Ảnh] kunai 49 vk 9 do 8 9 10
» Sever : Tessen
» 100k
→Mã Số: D1037 [Xem Ảnh] cung 77 vk 12 7 mon 12 con lai 89 10 sv4
» Sever : Kunaj
» 350card 250 tkcr tcsr
→Mã Số: D1034 [Xem Ảnh] kunai 47 vk 10 do 7 8
» Sever : Tessen
» 120k card 80 tcsr tkcr
→Mã Số: D1032 [Xem Ảnh] cung 51 vk 8do 8 9
» Sever : Tessen
» 120k card 80 tcsr tkcr
→Mã Số: D1025 [Xem Ảnh] kunai 72 vk 11 do 10 11
» Sever : Tessen
» 170k card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1022 [Xem Ảnh] tieu 51 vk 8 do 8 9
» Sever : Tessen
» 120k card 80 tcsr tkcr
→Mã Số: D998 [Xem Ảnh] dao 50 vk 10 do 8 9 10
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D978 [Xem Ảnh] cung 49 vk 1o 1 mon 12 con lai 8 9 10
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D950 [Xem Ảnh] quat 79 vk 12 8 mon 12 con lai 2 mon 10 max sách sv4
» Sever : kunai
» 350card 230 tcsr tkcr
→Mã Số: D932 [Xem Ảnh] tieu 50 vk 11 do 9 10 11
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D926 [Xem Ảnh] cung 50 vk 11 do 8 9 full tbs 1 sach
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D918 [Xem Ảnh] kiem 71 vk 8 1 mon 12 con lại 9 10
» Sever : kunai
» 200card 180 tcsr tkcr
→Mã Số: D908 [Xem Ảnh] tieu 52 vk 8 do ful 10 3 sach
» Sever : Tessen
» 150k card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D898 [Xem Ảnh] quat 84 vk 12 5mon 12 con lai 10
» Sever : Tessen
» 400card 300 tkcr tcsr
→Mã Số: D890 [Xem Ảnh] cung 50 vk 10 do ful8
» Sever : Tessen
» 120card
→Mã Số: D861 [Xem Ảnh] dao 51 vk 10 do 9 10
» Sever : Tessen
» 150kcard 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D860 [Xem Ảnh] quat 83 vk 12 6mon 12 con lai 10 11 max sach sv4
» Sever : kunai
» 350kcard 200 tcsr tkcr
→Mã Số: D859 [Xem Ảnh] kunai 55 vk 8 full 8 1 mon7 full tbs
» Sever : Tessen
» 150kcard 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D794 [Xem Ảnh] cung 51 vk 8 ful 10 soi tl 3
» Sever : Tessen
» 140k card 110 tcsr tkcr
→Mã Số: D785 [Xem Ảnh] tieu 53 vk 9 do 8 9 tbs
» Sever : Tessen
» 140k card 110 tcsr tkcr
→Mã Số: D776 [Xem Ảnh] cung 69 vk 12 tl 4 7 mon 12 con lai 8 full tbs
» Sever : Tessen
» 350card 250 tcsr tkcr
→Mã Số: D771 [Xem Ảnh] kunai 53 vk 8 do 8 9
» Sever : Tessen
» 140k card 110 tcsr tkcr
→Mã Số: D762 [Xem Ảnh] cung 59 vk 8 do 8 9 max sach
» Sever : Tessen
» 150kcard 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D756 [Xem Ảnh] kunai 50 vk 9 do 8 9
» Sever : Tessen
» 120k card
→Mã Số: D631 [Xem Ảnh] kunai 51 vk 10 5mon 8 5 mon 7
» Sever : Bokken
» 120k card 80k tcsr tkcr
→Mã Số: D541 [Xem Ảnh] kunai 54 (trungnom) vk5x+ 10 con lai 8 9 10 có sói
» Sever : Tessen
» 120k card
Danh Sách Nick Đã Bán - Nick Trả Góp - Nick Đã Đổi
Phương Thức Thanh Toán
✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL - VINA - MOBIFONE - VIETNAM MOBILE - ZING - GATE FPT(Cả Seri và Mã Thẻ)
✧ Thanh toán qua TKCR - TCSR - TRIEUKIM -ATM