menu
Đang Có 92 Nick Và 701 Nick Đã Được Bán Ra
Thông Báo Mới
✰ AE NÀO MUA NICK NHẮN TIN SDT 0375407777 HOẠC ZALO 0963295890 HOẠC MOCHA 0375407777
✰ GGGGGGGGGA BAN XU 50K X39 ATM X58 TKCR TCSR TSR KOJN KHU 18
✰ SDT 0375407777 AE NÀO CÓ TCSR TKCR MUA NICK CỨ PM NHÉ
✰ AE NÀO MUA NICK NÊN MUA THẺ VINA THẺ ZING
✰ AE MUA BẰNG TKCR TCSR ATM SẼ ĐƯỢC GIẢM 20 PT VD NICK 100K AE CHẢ 80K TKCR TCSR ATM
✰ ANH EM MUA NICK NHẮN TIN SDT 0375407777 ZALO 0963295890
Dịch Vụ Mới
✰ AE NÀO MUA NICK NHẮN TIN SDT 0375407777 HOẠC ZALO 0963295890 HOẠC MOCHA 0375407777
✰ Sự Uy Tín Của Đại Lý
✰ Hướng Dẩn Mua Nick Ninja
✰ Hướng Dẫn Bán Nick
✰ Hướng Dẫn Chuyển Sim Đăng Kí -Lấy Mã Bảo Vệ - Mật Khẩu
Quảng Cáo - Rao Thuê
✰ https://www.facebook.com/dajja.phonuj.7
✰ HƯỚNG DẪN MUA NICK TRẢ GÓP
Danh Sách Nick Cần Bán
- Thanh toán bằng TKCR-TCSR-TRIEUKIM-9spay-Card24h-ATM được giảm 15%
- Giá dưới đây thanh toán bằng các loại ưu tiên từ trước đến sau thẻ MegaCard - Gate - Bit - Vcard - Viettel - Mobi - Vina - VNMB - Zing - Oncash
- Cách tìm kiếm: Trình duyệt trên máy tính ấn phím Ctrl F ; Trình duyệt trên điện thoại Menu -> Tìm trên trang
→Mã Số: D1313 [Xem Ảnh] kunai 60 vk 12 9 món 12 1 món 8
» Sever : Shuriken
» 350card 250 atm
→Mã Số: D1312 [Xem Ảnh] tieu 70vk 12 tl 6 bội tl 4 bùa tl 6 giầy tl 4 găng tay tl 5 9 món 12 1 món 14 8sach sói 3 sao
» Sever : Shuriken
» 550 card 390 atm
→Mã Số: D1311 [Xem Ảnh] quat 98 vk 12 tl 5 bua tl 4 giầy tl 4 găng tay tl 5 max sách 8 món 12 1 món 14 1 món 11
» Sever : Shuriken
» 550 card 390 atm
→Mã Số: D1310 [Xem Ảnh] cung 50 vk 12 tl 6 bùa tl 4 giầy tl 4 găng tay tl 5 7 món 12 3 món 8 ; 6 sach
» Sever : Shuriken
» 450card 320 atm
→Mã Số: D1309 [Xem Ảnh] tieu 70 vk 10 7 món 12 2 món 9 ; 8 sách
» Sever : Shuriken
» 300card 210 atm
→Mã Số: D1307 [Xem Ảnh] cung 80 vk 14 tl 6 8 món 12 1 món 8 xieu xe 5 sao tl 3 3 6 4 8 sách và 20 cái bánh còn 158tr yên
» Sever : Shuriken
» 500card 350 atm
→Mã Số: D1306 [Xem Ảnh] kunai 63 vk 12 tl 5 full 12 1 món 14 8 sách còn 60 tr yên
» Sever : Shuriken
» 350card 250 atm
→Mã Số: D1304 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 8 ful 8 có sói
» Sever : Shuriken
» 100card 80 atm
→Mã Số: D1303 [Xem Ảnh] tieu 91 vk 12 đồ ful 12 1 món 14 9 sách
» Sever : Shuriken
» 450card 320 atm
→Mã Số: D1296 [Xem Ảnh] quat 111 vk 14 dây chuyền tl 3 nhẫn tl 5 bội tl 6 bùa tl 6 giầy tl 6 quần tl 5 găng tay tl 6 5 món +14 còn lại 12 có kil ;sói 3 sao tl 3 3 7 0 max sách ăn 10 bánh ; phân thân tieu 70 vk 12
» Sever : Shuriken
» 800card 550 tcsr tkcr
→Mã Số: D1295 [Xem Ảnh] tieu 130 vk 15 tl 6 găng tay tl 6 yori tl 6 xe tl 5 5 5 5 max sách ;ăn 20 cái bánh full 15 ; phân thân quạt 74 vk 12 2 món 12 còn lai 8 có soi 5 sao vip
» Sever : Shuriken
» 1800card 1250 tcsr tkcr
→Mã Số: D1294 [Xem Ảnh] tieu 107 vk 14 đồ 12 13 14 8 sách
» Sever : Shuriken
» 600card 420 tcsr tkcr
→Mã Số: D1292 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 8 8 món 8 2 món 6
» Sever : Shuriken
» 100card 80 tcsr atm
→Mã Số: D1290 [Xem Ảnh] kiem 111 vk 14 8 7 món 12 2 món 14 1 món 8 lỗi shiwa
» Sever : Shuriken
» 550card 400 tcsr tkcr
→Mã Số: D1288 [Xem Ảnh] kunai 130 vk 15 tl 6 dây chuyền tl 6 nhẫn tl 6 bùa tl 6 bội tl 8 giầy tl 8 quần tl 6 găng tay tl 8 áo tl 6 ; 5 món + 14 ; 4 món + 15 ; 1 món + 16 tbs tl 6 6 6 6 nick khảm nhiều ngọc ; phân thân kiếm 74 vk 11 đồ 8 9
» Sever : Shuriken
» 3200card 2200 tcsr atm
→Mã Số: D1285 [Xem Ảnh] cung 130 vk 14 tl 6 full tất cả tl 6 :8 món 14 2 món 15 xieu xe 5 sao full tl 6 yori tl6. phân thân tiêu 67 vk 11 đồ 8 9 sói 5 sao
» Sever : Sever 23
» 2000card 1400 tcsr tkcr momo atm
→Mã Số: D1284 [Xem Ảnh] tieu 96 vk 12 đồ 8 món 12 còn lai 2 món 10 8 sách
» Sever : Shuriken
» 500card 350 tcsr tkcr
→Mã Số: D1282 [Xem Ảnh] quat 130 vk 14 tl 6 nhẫn tl 5 bùa tl 6 bội tl 6 giày tl 6 quần tl 6 găng tay tl 6 yori tl 6 tbs tl 4 5 5 6 3 món 14 7 món 12 có xiêu xe 5 sao có kil 10x ;phân thân 65 vk 8 đồ 8
» Sever : Shuriken
» 1500card 1100 atm
→Mã Số: D1276 [Xem Ảnh] tieu 107 vk 12 đồ full 12 ko kil 10x
» Sever : Shuriken
» 600card 420 tcsr tkcr
→Mã Số: D1275 [Xem Ảnh] kiem 130 full 14 vk tl 6 bua tl 6 giầy tl 6 găng tay tl 6 yori tl 6 có xe máy 5 sao vip tl 5 5 4 3 ; phân thân cung 65 vk 10 đồ 8
» Sever : Shuriken
» 1600card 1100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1273 [Xem Ảnh] kiem 81 vk 12 4 món 12 còn lại 8 9 4 sach xiêu xe 4 sao
» Sever : Shuriken
» 320kcard 230 tcsr tkcr
→Mã Số: D1269 [Xem Ảnh] quat 57 vk 11 đồ 5 món 8 còn lại + 0
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1268 [Xem Ảnh] quat 105 vk 12 3 mon + 14 găng + 6 bùa + 5 1 món 16 còn lại 12 co kil 10x
» Sever : Shuriken
» 700card 500 tcsr tkcr
→Mã Số: D1267 [Xem Ảnh] cung 68 vk 10 đồ 8 9 10
» Sever : Shuriken
» 130card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1266 [Xem Ảnh] quat 68 vk 8 đồ ful 8 còn 17tr yên
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1265 [Xem Ảnh] quat 96 vk 12 6 món + 12 4 món + 8 max sách
» Sever : Shuriken
» 450card 320tcsr tkcr
→Mã Số: D1264 [Xem Ảnh] tieu 64 vk 11 đồ 8 9 1 món 14 8 sách
» Sever : Shuriken
» 150card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1261 [Xem Ảnh] kunai 130 vk 15 tl 6 bùa tl 6 găng tay tl 6 áo tl 3 6 món + 15 3 món + 14 1 món + 12 khảm ngọc đầy đủ tbs tl 3 5 5 6 yori tl 6 xieu xe 5 sao có kil 10x ; phân thân đao 82 vk 12 2 món 12 còn lai 8 9 có sói
» Sever : Katana
» 2100card 1500 tcsr tkcr
→Mã Số: D1258 [Xem Ảnh] đao 67 vk 11 đò 7 món 10 còn lai 8
» Sever : Shuriken
» 140card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1257 [Xem Ảnh] kunai 52 vk 12 7 món + 11 còn lai 8 9 có 2 sach
» Sever : Shuriken
» 170card 140 tcsr tkcr
→Mã Số: D1255 [Xem Ảnh] đao 53 vk 8 đồ ful 8
» Sever : Shuriken
» 100card 80 tcsr
→Mã Số: D1254 [Xem Ảnh] tieu 130 vk 14 tl 6 găng tay tl 2 yori tl 7 5 món + 14 1 món 15 còn lai 12 13 tbs tl 1 1 6 6
» Sever : Kunai
» 1600card 1100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1250 [Xem Ảnh] dao 50 vk 11 do 8 9 10 8 sach có sét kháng
» Sever : Shuriken
» 140card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1242 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 8do ful 8 9 có sói
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1240 [Xem Ảnh] kunai 69 vk 10 2 món 12 còn lai 8 9 có sói 5 sao vip
» Sever : Shuriken
» 250card 180 tcsr tkcr
→Mã Số: D1233 [Xem Ảnh] quat 47 vk 10 do 8 9
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1231 [Xem Ảnh] kunai 61 đồ full8 có 6 sách
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1230 [Xem Ảnh] cung 50 vk 8 4mon + 10 con lai +9 5 sách
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1224 [Xem Ảnh] quat 130 vk 14 bội tl 5 găng tay tl 6 ful 12 2 món 14 sói 5 sao có kil 10x
» Sever : Shuriken
» 1300card 900 tcsr atm tkcr
→Mã Số: D1223 [Xem Ảnh] quat 130 vk 14 tl 6 bội tl 6 giầy tl 6 găng tay tl 6 4 món 14 còn lại 12 xieu xe 3 sao tl 2 3 4 có kil 10x
» Sever : Shuriken
» 1400card 1tr tcsr tkcr ảm
→Mã Số: D1219 [Xem Ảnh] cung 50 vk 8 đồ 8 9 10 có sói
» Sever : Shuriken
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1208 [Xem Ảnh] kiem 60 vk 8 do 8 9 10 11 12 3 mon 12
» Sever : Shuriken
» 140card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1203 [Xem Ảnh] kunai 77 vk 11 6 món 11 2 món 12 2 món 10 8 sach
» Sever : Shuriken
» 200card 150 tcsr tkcr
→Mã Số: D1195 [Xem Ảnh] kunai 79 vk 12 do 9 10 11
» Sever : Shuriken
» 200card 150 tcsr tkcr
→Mã Số: D1193 [Xem Ảnh] cung 70 vk 8 do full 8 9 1 món 12
» Sever : Shuriken
» 140card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1186 [Xem Ảnh] kunai 70 vk 11 2 mon 12 con lai 9 10
» Sever : Shuriken
» 170card 140 tcsr tkcr
→Mã Số: D1182 [Xem Ảnh] tieu 130 vk 15 tl 6 bội tl 6 bùa tl4 giầy tl 5 quần tl 4 găng tay tl 6 full 15 soi 5 sao co kil 10x yori tl 6; phân thân 67 vk 10 do 8 9
» Sever : Shuriken
» 2400card 1800 tcsr tkcr atm
→Mã Số: D1177 [Xem Ảnh] kunai 69 vk 8 do ful 8 9
» Sever : kunai
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1175 [Xem Ảnh] kiem 60 vk 11 4 món 12 con lại 8 9
» Sever : Shuriken
» 180 card 130 tcsr
→Mã Số: D1172 [Xem Ảnh] tieu 130 vk 15 tl 4 11 món còn lại full tl 6 và full 14 tộc trưởng gia tộc cap 15 va co ntgt cap 3 còn gần 500tr yên
» Sever : Kunaj
» 2200card 1600 tcsr tkcr
→Mã Số: D1168 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 8 do 8 9 10 full tbs
» Sever : Tessen
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1162 [Xem Ảnh] cung 72 vk 12 do 10 11 xieu xe 5 sao
» Sever : Tessen
» 250card 170 tcsr tkcr
→Mã Số: D1157 [Xem Ảnh] cung 69 vk 12 tl 5 do ful 12
» Sever : Tessen
» 450card 300 tcsr tkcr
→Mã Số: D1137 [Xem Ảnh] kiem 59 vk 8 do 8
» Sever : Shuriken
» 100card 80 tcsr
→Mã Số: D1134 [Xem Ảnh] quat 63 vk 9 do 8 9 10
» Sever : Tessen
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1133 [Xem Ảnh] tieu 59 vk 9 do 8 9
» Sever : Tessen
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1107 [Xem Ảnh] tieu 58 vk 8 do 8 9 10 full tbs
» Sever : Tessen
» 140card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1096 [Xem Ảnh] kunai 59 vk 10 do 89 ful tbs
» Sever : Tessen
» 120card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1088 [Xem Ảnh] kiem 80 vk 12 8 mon 12 2 mon 8
» Sever : Tessen
» 450card 320 tscr tkcr
→Mã Số: D1073 [Xem Ảnh] dao 68 vk 10 do 9 10 4 sach
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1060 [Xem Ảnh] quat 103 vk 12 8 mon 12 2 mon 8 ko co kil 10x
» Sever : Shuriken
» 550card 400 tcsr tkcr
→Mã Số: D1054 [Xem Ảnh] kiem 59 vk 8 do ful 8 9 co soi
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D1050 [Xem Ảnh] kunai 49 vk 9 do 8 9 10
» Sever : Tessen
» 100k
→Mã Số: D1037 [Xem Ảnh] cung 77 vk 12 7 mon 12 con lai 89 10 sv4
» Sever : Kunaj
» 350card 250 tkcr tcsr
→Mã Số: D1034 [Xem Ảnh] kunai 47 vk 10 do 7 8
» Sever : Tessen
» 120k card 80 tcsr tkcr
→Mã Số: D1032 [Xem Ảnh] cung 51 vk 8do 8 9
» Sever : Tessen
» 120k card 80 tcsr tkcr
→Mã Số: D1025 [Xem Ảnh] kunai 72 vk 11 do 10 11
» Sever : Tessen
» 170k card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D1022 [Xem Ảnh] tieu 51 vk 8 do 8 9
» Sever : Tessen
» 120k card 80 tcsr tkcr
→Mã Số: D1014 [Xem Ảnh] đao 60 vk 13 tl 6 8 mon 12 con lại 2 mon 8 sv 4
» Sever : kunai
» 300card 200 tcsr tkcr
→Mã Số: D998 [Xem Ảnh] dao 50 vk 10 do 8 9 10
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D993 [Xem Ảnh] tieu 98 vk 12 8 mon 12 2 mon 8
» Sever : Tessen
» 600card 400 tkcr tcsr
→Mã Số: D992 [Xem Ảnh] kiem 71 vk 11 2 mon 12 con lai 8 9 10
» Sever : Tessen
» 200card 140 tcsr tkcr
→Mã Số: D978 [Xem Ảnh] cung 49 vk 1o 1 mon 12 con lai 8 9 10
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D975 [Xem Ảnh] tieu 56 vk 11 do 8 9
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D950 [Xem Ảnh] quat 79 vk 12 8 mon 12 con lai 2 mon 10 max sách sv4
» Sever : kunai
» 350card 230 tcsr tkcr
→Mã Số: D932 [Xem Ảnh] tieu 50 vk 11 do 9 10 11
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D926 [Xem Ảnh] cung 50 vk 11 do 8 9 full tbs 1 sach
» Sever : Tessen
» 150card 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D918 [Xem Ảnh] kiem 71 vk 8 1 mon 12 con lại 9 10
» Sever : kunai
» 200card 180 tcsr tkcr
→Mã Số: D908 [Xem Ảnh] tieu 52 vk 8 do ful 10 3 sach
» Sever : Tessen
» 150k card 120 tcsr tkcr
→Mã Số: D898 [Xem Ảnh] quat 84 vk 12 5mon 12 con lai 10
» Sever : Tessen
» 400card 300 tkcr tcsr
→Mã Số: D890 [Xem Ảnh] cung 50 vk 10 do ful8
» Sever : Tessen
» 120card
→Mã Số: D861 [Xem Ảnh] dao 51 vk 10 do 9 10
» Sever : Tessen
» 150kcard 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D860 [Xem Ảnh] quat 83 vk 12 6mon 12 con lai 10 11 max sach sv4
» Sever : kunai
» 350kcard 200 tcsr tkcr
→Mã Số: D859 [Xem Ảnh] kunai 55 vk 8 full 8 1 mon7 full tbs
» Sever : Tessen
» 150kcard 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D794 [Xem Ảnh] cung 51 vk 8 ful 10 soi tl 3
» Sever : Tessen
» 140k card 110 tcsr tkcr
→Mã Số: D785 [Xem Ảnh] tieu 53 vk 9 do 8 9 tbs
» Sever : Tessen
» 140k card 110 tcsr tkcr
→Mã Số: D776 [Xem Ảnh] cung 69 vk 12 tl 4 7 mon 12 con lai 8 full tbs
» Sever : Tessen
» 350card 250 tcsr tkcr
→Mã Số: D771 [Xem Ảnh] kunai 53 vk 8 do 8 9
» Sever : Tessen
» 140k card 110 tcsr tkcr
→Mã Số: D762 [Xem Ảnh] cung 59 vk 8 do 8 9 max sach
» Sever : Tessen
» 150kcard 100 tcsr tkcr
→Mã Số: D756 [Xem Ảnh] kunai 50 vk 9 do 8 9
» Sever : Tessen
» 120k card
→Mã Số: D631 [Xem Ảnh] kunai 51 vk 10 5mon 8 5 mon 7
» Sever : Bokken
» 120k card 80k tcsr tkcr
→Mã Số: D541 [Xem Ảnh] kunai 54 (trungnom) vk5x+ 10 con lai 8 9 10 có sói
» Sever : Tessen
» 120k card
Danh Sách Nick Đã Bán - Nick Trả Góp - Nick Đã Đổi
Phương Thức Thanh Toán
✧ Thanh toán qua thẻ: VIETTEL - VINA - MOBIFONE - VIETNAM MOBILE - ZING - GATE FPT(Cả Seri và Mã Thẻ)
✧ Thanh toán qua TKCR - TCSR - TRIEUKIM -ATM